دستگاه ژامبون ساز خانگی

سفارش ژامبون ساز خانگی – خرید ژامبون ساز خانگی

تهیه ژامبون و کالباس خانگی با این دستگاه خیلی راحته !

برای درست کردن تنها لازمه دستگاه را در منزل داشته باشین!

170.000 تومان 99.000 تومان

سفارش ژامبون ساز خانگی
دستگاه ژامبون ساز خانگی

170.000 تومان 99.000 تومان