پلوپز -آرام پز- بخار پز – 12 نفره نگین خزر نقره ای

900.000 تومان 799.000 تومان