سرویس ۲۰ پارچه وی آی پی

980.000 تومان

سرویس کامل برای هر آشپزخانه فراتر از هر آنچه کد بانوی ایرانی از ظروف انتظار دارد