در روزهای عادی، سفارش‌ بین ۱ تا ۳ روزه توسط سیستم ارسال ما بدست شما میرسد.