در روزهای عادی، سفارش‌ بین 1 تا 3 روزه توسط سیستم ارسال ما بدست شما میرسد.