برای استفاده از اعتبار خرید خود در فروشگاه ۱۰۰۰۷۰۷ ،  کالای مورد نظر را انتخاب کرده و پس از بررسی جزئیات سفارش خود در قسمت ثبت کوپن تخفیف کد مربوطه را وارد نموده و گزینه اعمال تخفیف را انتخاب نمائید. مبلغ کد تخفیف از مبلغ نهایی سفارش کسر خواهد شد.

-لطفا در هنگام ورود کد تخفیف از صحت ورود کد اطمینان حاصل نمایید.
-کد تخفیف فقط یک بار قابل استفاده می باشد.
-کد تخفیف شامل کالاهای حراج نمیشود
-در هر ثبت سفارش امکان ترکیب دو یا چند کد تخفیف وجود دارد.
-مبلغ کد تخفیف از مبلغ قابل پرداخت سفارش شما کسر خواهد شد.
-لطفاً توجه داشته باشید هر کد تخفیف اعتبار زمانی مشخصی دارد و بعد از تاریخ آن کد تخفیف قابل استفاده نمیباشد